Do skleníků a vnitřních prostor

1-24 z 34

Termín zahájení sezóny dodávek malobalení bioagens do skleníků se každoročně liší a závisí na teplotních podmínkách aktuálního roku. Je potřeba, aby venkovní teplota ovzduší dosáhla nad 15 °C po většinu dne (aby teplota v uzavřeném, nevytápěném skleníku byla nejméně 20 °C)! 

Některé druhy bioagens potřebují ke svému vývoji minimální teploty neklesající pod 12 °C, což bývá na začátku jara (obvykle březen-duben) ještě problém a přes noc mohou teploty ještě klesat i pod 5 °C. Tyto teploty jsou pro vývoj bioagens kritické. Proto bývá sezóna malobalení bioagens do skleníků zahájena zpravidla po 10. květnu.

Pro jejich zdárný vývoj je nezbytné zajištění a nebo vytvoření specifických podmínek. Konkrétní požadavky jsou vždy uvedeny na katalogovém listě daného produktu v našem internetovém obchodě a v návodě k použití. U některých druhů se jedná zejména o zajištění vysoké vzdušné vlhkosti – nad 75% a (případně) konstantní teploty okolo 15-20 °C. 

Pokud je škůdce ve skleníku již přemnožen, doporučujeme počítat s aplikací 4 - 5x vyšší dávkou na m2. Opakovaná aplikace dalších dávek se doporučuje po 2-3 týdnech. Týká se zejména parazitických vosiček a také některých druhů dravých roztočů.

Termíny dodání:

 • Amblydromalus limonicus 12 500 ks / bal. - dravý roztoč proti molicím a třásněnkám ve skleníku (celoročně)
 • Amblyseius cucumeris 5000 ks / bal. - dravý roztoč proti třásněnkám ve skleníku (květen - září) 
 • Amblyseius cucumeris 50 000 ks / bal. - dravý roztoč proti třásněnkám ve skleníku (celoročně)
 • Amblyseius swirski 25 000 ks / bal. - dravý roztoč proti molicím ve skleníku (celoročně)
 • Amblyseius swirski 50 000 ks / bal. - dravý roztoč proti molicím ve skleníku (celoročně)
 • Aphidius colemani 100 ks / bal. - parazitická vosička proti mšicím ve skleníku (květen - září)
 • Aphidius colemani 500 ks / bal. - parazitická vosička proti mšicím ve skleníku (celoročně)
 • Aphidius ervi 250-500 ks / bal. - parazitická vosička proti kyjatkám ve skleníku (celoročně)
 • Aphidoletes aphidimyza 200 ks / bal. - parazitická bejlomorka proti mšicím ve skleníku (květen - září)
 • Aphidoletes aphidimyza 1000 ks / bal. - parazitická bejlomorka proti mšicím ve skleníku (celoročně)
 • Aphelinus abdominalis 500 ks / bal. - parazitická vosička proti kyjatkám ve skleníku (celoročně)
 • Anagyrus pseudococci 500 ks / bal. - parazitická vosička proti červcům ve skleníku (celoročně)
 • Cryptolaemus montrouzieri 500 ks / bal. - dravý brouk proti červcům ve skleníku (celoročně)
 • Cryptolaemus montrouzieri 1000 ks bal. - dravé larvy proti červcům ve skleníku (celoročně)
 • Diglyphus isaea 250 ks / bal. - parazitická vosička proti vrtalkám ve skleníku (celoročně
 • Encarsia formosa 200 ks / bal. - parazitická vosička proti molicím ve skleníku (květen - září)
 • Encarsia formosa 1000 ks / bal. - parazitická vosička proti molicím ve skleníku (květen - září)
 • Encarsia formosa 3000 ks / bal. - parazitická vosička proti molicím ve skleníku (celoročně)
 • Eretmocerus eremicus 3000 ks / bal. - parazitická vosička proti molicím ve skleníku (celoročně)
 • Eretmocerus eremicus a Encarsia formosa 3000 ks / bal. - směs dvou parazitických vosiček proti molicím ve skleníku (celoročně)
 • Feltiella acarisuga 250 ks / bal. - parazitická bejlomorka proti sviluškám ve skleníku (celoročně)
 • Chrysoperla carnea 1000 ks / bal. - dravá larva proti mšicím, molicím, třásněnkám ve skleníku (celoročně)
 • Macrocheles robustulus 50 000 ks / bal. - dravý roztoč proti třásněnkám a smutnícím ve skleníku (celoročně)
 • Macrolophus pygmaeus 500 ks / bal. - dravé ploštice a nymfy proti molicím, sviluškám, třásněnkám a jiným škůdcům ve skleníku (celoročně)
 • Neoseiulus californicus 25 000 ks / bal. - dravý roztoč proti sviluškám a roztočíkům ve skleníku (celoročně)
 • Neoseiulus californicus 100 ks / bal. - dravý roztoč proti sviluškám a roztočíkům ve skleníku (celoročně)
 • Orius leavigatus 500 ks / bal. - dravá ploštice proti třásněnkám ve skleníku (celoročně)
 • Phytoseiulus persimilis 100 ks / bal. - dravý roztoč proti svilušce chmelové ve skleníku (květen - říjen)
 • Phytoseiulus persimilis 2000 ks / bal. - dravý roztoč proti svilušce chmelové ve skleníku (celoročně)
 • Phytoseiulus persimilis 2000 ks / bal. - dravý roztoč proti sviluškám ve skleníku (celoročně)
 • Steinernema feltiae (celoročně) - parazitické hlístice proti larvám smutnic (celoročně) - teplota půdy při aplikaci min 10 °C (ideální teplota 10 až 25 °C)

Některé druhy biologických preparátů mohou vyžadovat specifické podmínky na prostředí a odborné agrotechnické znalosti při jejich aplikaci. Pokud má v úmyslu je zakoupit zahrádkář doporučujeme, aby nás před nákupem kontaktoval, abychom předešli pozdějším nejasnostem, ohledně použití těchto prostředků. Upozorňujeme, že se jedná o živé organismy, na které se nevztahuje právo na odstoupení od smlouvy nebo reklamaci. Toto zboží neposíláme na dobírku.

Výše uvedené druhy lze aplikovat pouze do uzavřených prostor (skleníky, zimní zahrady, byty, temperované haly apod.). Aplikaci je nutné provést vždy současně celý obsah biologického preparátu do porostu a není možné část obsahu uskladnit, např. se záměrem pozdější, odložené aplikace.

Upozorňujeme, že požadované teplotní a vlhkostní podmínky pro jednotlivé druhy bioagens je mimo skleníkové prostředí obtížné zajistit. I když uvádíme, že lze teoreticky bioagens aplikovat do vnitřních prostor (byty, zimní zahrady), tak úspěšné vylíhnutí a zejména účinnost bioagens v neskleníkovém prostředí nemusí být zaručena a nemusí přinést očekávaný efekt. 

APHIDEND

Parazitická mšicomorka proti mšicím ve skleníku (bioagens)
7 dnů (viz Termín dodání bioagens)
1 895,00 Kč s DPH

APHILIN

Parazitická vosička proti kyjatkám ve skleníku (bioagens)
14 dnů (viz Termín dodání bioagens)
2 995,00 Kč s DPH

APHIPAR

Parazitická vosička proti mšicím ve skleníku (bioagens)
7 dnů (viz Termín dodání bioagens)
1 125,00 Kč s DPH

CITRIPAR

Parazitická vosička proti červcům ve skleníku (bioagens)
14 dnů (viz Termín dodání bioagens)
4 295,00 Kč s DPH

CRYPTOBUG

Dravý brouk proti červcům ve skleníku (bioagens)
14 dnů (viz Termín dodání bioagens)
7 495,00 Kč s DPH

CRYPTOBUG-L

Dravý brouci a larvy proti červcům do skleníku (bioagens)
14 dnů (viz Termín dodání bioagens)
3 295,00 Kč s DPH

ENERMIX

Směs parazitických vosiček proti molicím do skleníku (bioagens)
7 dnů (viz Termín dodání bioagens)
1 885,00 Kč s DPH

EN-STRIP

Parazitická vosička proti molicím ve skleníku (bioagens)
7 dnů (viz Termín dodání bioagens)
1 785,00 Kč s DPH

ENTOMITE-M

Dravý roztoč proti více škůdcům do skleníku a do včelínů (bioagens)
14 dnů (viz Termín dodání bioagens)
1 055,00 Kč s DPH
Další možnosti: Velikost balení

ERCAL

Parazitická vosička proti molicím ve skleníku (bioagens)
7 dnů (viz Termín dodání bioagens)
2 195,00 Kč s DPH

ERVIPAR

Parazitická vosička proti kyjatkám ve skleníku (bioagens)
14 dnů (viz Termín dodání bioagens)
1 685,00 Kč s DPH
Další možnosti: Velikost balení

CHRYSOPA

Dravá larva proti více škůdcům ve skleníku (bioagens)
14 dnů (viz Termín dodání bioagens)
2 485,00 Kč s DPH

LIMONICA

Dravý roztoč proti více škůdcům ve skleníku (bioagens)
14 dnů (viz Termín dodání bioagens)
2 995,00 Kč s DPH

MACRO-MITE

Dravý roztoč proti více škůdcům ve skleníku (bioagens)
7 dnů (viz Termín dodání bioagens)
2 555,00 Kč s DPH

MIRICAL

Dravá ploštice proti více škůdcům ve skleníku (bioagens)
14 dnů (viz Termín dodání bioagens)
2 995,00 Kč s DPH

Do uzávěrky objednávek na bioagens do skleníků na 23. týden zbývá:
00
h
:
05
m
:
08
s