Přírodní zahrada

1-4 z 4

Zahrada by měla být bezpečné a zejména zdravé prostředí, kde můžete přírodu vnímat všemi smysly současně. Jako nejbližší kousek zeleně, který máte ve své péči by měl být ideálně bez rašeliny, umělých hnojiv a bez chemických pesticidů. Druhová rozmanitost v přírodním trávníku, ovocná zahrada, využívání dešťové vody, kompostování, živý plot z planých druhů keřů a další ekologické způsoby, jsou již na uvážení každého hospodáře. 

Abyste byli této cestě blíže, je třeba nastolit biologickou rovnováhu půdy, makroorganismů, rostlin a živočichů. Na zápolení o zdravé rostliny a bohatou sklizeň zkušení pěstitelé nemusí být sami. Mohou přizvat na pomoc mnoho pilných a užitečných zahradních spoluobyvatel. Řada z nich poskytuje neocenitelné služby. Především se jedná o opylování květů, bez kterého by stromy a rostliny neplodily žádné ovoce. O to se starají včely samotářky, které snášejí i chladnější počasí a jsou častými obyvateli hmyzích domků. Další druhy užitečného hmyzu jsou slunéčka sedmitečná, zlatoočka nebo škvoři
Kde chybí přirozené možnosti úkrytu jako mrtvé dřevo, hliněné stěny, duté stonky rostlin nebo rozpraskané zdivo, je možné užitečným živočichům poskytnout příbytek vytvořením hmyzích domů?Představují nejen okrasný prvek, ale jsou navíc praktické. Pomáhají do zahrady přilákat užitečný hmyz, který ekologickou a naprosto šetrnou cestou může pomoci zvyšovat úrodnost pěstovaných plodin. 

 


Do uzávěrky objednávek na bioagens do skleníků na 17. týden zbývá:
09
h
:
12
m
:
13
s