Ozelenění meziřadí

1-2 z 2
Pro ozelenění vinic a sadů se využívají především rostliny z čeledi lipnicovitých, bobovitých a brukvovitých.
Ozelenění travními druhy z čeledi lipnicovitých vede k nižšímu obsahu dusíku v půdě, protože tento typ rostlin naopak dusík spotřebovává, prokořeňuje velmi intenzivně horní oblasti půdy. Vytváří tak velmi hustý kořenový systém, který odebírá výrazný podíl srážkové vody. Jsou rovněž důležité pro stabilizaci půdy v pojezdových kolejích. Velmi hustý kořenový systém snižuje utužení půdy. Obecně jsou z pohledu tlumení utužení vhodné druhy nízko rostoucí s hustým kořenovým systémem.
Významné zastoupení ve směsích pro ozelenění meziřadí mají rostliny z čeledi bobovitých. Jsou vhodné z pohledu hlubšího prokořenění půdy a zlepšení její struktury. To má pozitivní vliv na zvýšení a udržování obsahu humusu v půdě. Bobovité rostliny mají schopnost poutat vzdušný dusík a ukládat ho v rostlinách. Při využití těchto rostlin je nutné nehnojit minerálním dusíkem. Ten by potlačil, nebo zcela znemožnil činnost hlízkových baktérií.
V jednoletých a melioračních směsích se uplatňují druhy z čeledi brukvovitých. Vyznačují se hlubokým a bohatým prokořeněním, rychlým růstem a vysokou tvorbou zelené hmoty. Používají se pro ozelenění přes zimu.

GreenMix Economy

Druhově pestrá směs pro ozelenění
NA ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU (do 7 dnů)
3 985,00 Kč s DPH

Do uzávěrky objednávek na bioagens do skleníků na 23. týden zbývá:
00
h
:
05
m
:
08
s