Do vnějšího prostředí

1-22 z 22

Do této kategorie patří: 

 • dravý predátor Typhlodromus pyri, kterého lze aplikovat na ovocné a okrasné stromy a keře, vinice a do porostů jahodníků.
 • parazitické hlístice proti larvám lalokonosců a chroustů druh Heterorhabditis bacteriophora,
 • proti dospělcům lalokonosců jsou to parazitické hlístice Steinernema carpocapsae 
 • proti larvám tiplic a osenic v trávnících a krtonožkám jsou to parazitické hlístice Steinernema carpocapsae,
 • proti larvám mravenců a proti larvám obaleče jablečného se používají parazitické hlístice Steinernema feltiae,
 • proti plžům parazitické hlístice Phasmarhabditis hermaphrodita

Termíny dodání:

 • Dravý roztoč Typhlodromus pyri - proti škůdcům ovocných a okrasných stromů a révy vinné (prosinec až březen) (aplikuje se v době vegetačního klidu, v zimním období)
 • Parazitické hlístice NEMASLUG - proti plžům (květen - říjen) - teplota půdy při aplikaci nesmí klesnout pod 5 °C, (optimum pro aplikaci je 5 - 20 °C).
 • Parazitické hlístice NEMATOP-BROUK FREE - proti dospělcům lalokonosců (duben - červen, srpen - září) - teplota půdy při aplikaci min 12 °C (ideální teplota 15 - 25 °C) alespoň po několik hodin denně.
 • Parazitické hlístice NEMATOP - proti larvám lalokonosců (duben - červenec, srpen - říjen) - teplota půdy při aplikaci min 12 °C (ideální teplota 12 - 25 °C) alespoň po několik hodin denně.
 • Parazitické hlístice NEMA-GREEN - proti larvám chroustů (duben - říjen) - teplota půdy při aplikaci min 12 °C (ideální teplota 12 až 25 °C) alespoň po několik hodin denně.
 • Parazitické hlístice NEMASTAR - proti larvám tiplic, osenic a krtonožek (květen - červen, červenec - září, září - říjen) - teplota půdy při aplikaci min 12 °C (ideální teplota 12 až 25 °C) alespoň po několik hodin denně.
 • Parazitické hlístice NEMAPLUS ANTFREE - proti larvám mravenců (duben - září) - aplikace při minimální teplotě půdy do 8 °C.
 • Parazitické hlístice NEMAPOM - proti larvám obaleče jablečného (září - listopad + únor - duben) - aplikace při minimální teplotě půdy do 8 °C.
Aplikace některých druhů biologických prostředků může vyžadovat odborné agrotechnické znalosti. Pro jejich aplikaci je nutné vytvořit specifické podmínky v prostředí. Biologické prostředky proti škůdcům rostlin lze použít pouze k účelům popsaným na katalogovém listě a v návodu k použití. Pokud má zákazník jakékoliv dotazy k jejich použití doporučujeme, aby nás před nákupem kontaktoval. Předejdeme pozdějším nejasnostem, ohledně aplikace těchto prostředků. Upozorňujeme, že se jedná o živé organismy, na které se nevztahuje právo na odstoupení od smlouvy nebo reklamaci. Některé druhy tohoto zboží neposíláme na dobírku.

ENTOMITE-M

Dravý roztoč proti více škůdcům ve skleníku (bioagens)
1. týden (viz Termín dodání bioagens)
1 055,00 Kč s DPH

Do uzávěrky objednávek na bioagens do skleníků na 24. týden zbývá:
01
h
:
18
m
:
17
s