Sady lapačů

1-24 z 25

Lapače jsou k dispozici v několika typech:

Lapač DELTA (speciálně navržený trojúhelníkový tvar, s lepivou základnou, v kombinaci s druhově specifickým feromonem), je levnou a jednoduchou pastí pro realizaci spolehlivé a selektivní strategie monitorování a odchytu dospělců - zejména obalečů, zavíječů a dalších škůdců ovocných a okrasných stromů. Umísťuje se od poloviny dubna a zůstává vyvěšen na stromě až do podzimu.
Lapač se zavěsí do spodní části koruny stromu, pomocí drátěného háku, obsaženého v sadě. Do vnitřního prostoru lapače se umístí lepové desky pro záchyt dospělců. 
V závislosti na typu monitorovaného škůdce je součástí sady lapače odpovídající počet feromonových odparníku (podle počtů generací škůdce), s obsahem feromonového atraktantu.
Feromonový odparník se přilepí na lepovou desku. V průběhu monitorovaného období se vyměňují tělíska s atraktantem a po zanesení prachem a zachycenými jedinci i lepové desky.
Obsah sady: skládanka lapače DELTA, drát k zavěšení, feromonový odparník s obsahem feromonového atraktantu, lepové desky.

Lapač sférický (speciální tvar, s lepivou základnou, v kombinaci s druhově specifickým feromonem), je levnou a jednoduchou pastí pro realizaci spolehlivé a selektivní strategie monitorování a odchytu dospělců některých druhů škůdců (např. makadlovky, bázlivce kukuřičného). Umísťuje se od poloviny června na pozemcích a ve sklenících, kde jsou pěstované plodiny a zůstává až do sklizně.
Lapač se zavěsí na libovolnou konstrukci do prostoru nad výsadbu. Do vnitřního prostoru lapače se umístí feromonový atraktant. 
Součástí sady lapače je feromonový odparník s obsahem feromonového atraktantu. Feromonový odparník se přichytí do prostoru lapače na kancelářskou sponku. V průběhu monitorovaného období se vyměňují tělíska s atraktantem a po zanesení prachem a zachycenými jedinci i lepové desky.
Obsah sady: skládanka sférického lapače, motouz k zavěšení, feromonový odparník s obsahem feromonového atraktantu.

Lapač CYLINDR (speciálně navržený lapač cylindrického tvaru, v kombinaci s druhově specifickým feromonem), představuje jednoduchou a rychle sestavitelnou past. Je vyroben z robustního plastu, odolného povětrnostním podmínkám. Lze jej opakovaně používat pro realizaci spolehlivé a selektivní strategie monitorování a odchytu dospělců - zejména obalečů, zavíječů a dalších škůdců polních plodin, ovocných a okrasných stromů. Umísťuje se od poloviny dubna a zůstává vyvěšen až do podzimu. Past se skládá z několika částí. V držáku, v horní části krytu, je umístěn feromonový odparník, který láká dospělce daného škůdce. Škůdci létají kolem feromonového odparníku, dokud nejsou vyčerpáni. Padají přes nálevku do průhledného kontejneru. Ten je naplněn roztokem mýdlové vody a používá se ke sběru hmyzu, který vletí dovnitř horní částí lapače. Konstrukce vletového otvoru nálevky a vstupu do spodní části kontejneru účinně zabraňuje úniku zachyceného hmyzu. Hmyz se utopí v mýdlové vodě. Feromonový odparník s atraktantem se pravidelně vyměňuje podle počtu generací škůdce (každých 4 - 6 týdnů). Pro monitoring a odchyt se používá jeden lapač na ploše cca 180 m² nebo 200 metrů lineárně.
Obsah sady: plastový kontejner cylindrického tvaru, závěsný motouz, feromonový odparník s obsahem feromonového atraktantu.

 


UPOZORNĚNÍ!

Instalace sady feromonového lapače slouží k monitoringu výskytu škůdce a neřeší vývoj dalších generací škůdce v lokalitě!
V případě zjištění přítomnosti škůdce (náletem dospělců do lapače), je potřeba provést odpovídající ošetření proti žíru larválních stádií škůdce, kteří již mohou být v porostu přítomné! 

Samotný monitoring a odchyt dospělců šíření ani žír škůdce nezastaví!

Doporučujeme ošetření porostu odpovídajícím insekticidem.

 

 
 


Vyberte oblast působení škůdce: 

DELTASTOP AO

Feromonový lapač - obaleč zimolezový
2 - 7 pracovních dní od objednání
175,00 Kč s DPH

DELTASTOP CM

Feromonový lapač - obaľovač broskyňový
2 - 7 pracovních dní od objednání
185,00 Kč s DPH

DELTASTOP EA

Feromonový lapač - obaleč jednopásý
2 - 7 pracovních dní od objednání
195,00 Kč s DPH

DELTASTOP HN

Feromonový lapák - obaleč jabloňový
2 - 7 pracovních dní od objednání
175,00 Kč s DPH

DELTASTOP LB

Feromonový lapák - obaleč mramorovaný
2 - 7 pracovních dní od objednání
185,00 Kč s DPH

DELTASTOP CN

Feromonový lapač - obaleč hrachový
2 - 7 pracovních dní od objednání
185,00 Kč s DPH

DELTASTOP TA

Feromonový lapák - makadlovka
2 - 7 pracovních dní od objednání
215,00 Kč s DPH

DELTASTOP EF

Feromonový lapák - obaleč meruňkový
2 - 7 pracovních dní od objednání
185,00 Kč s DPH

LMD ETOKAP

Feromonový lapák - sada pro odchyt bekyně mniška a bekyně velkohlavá
Podle typu lapáku
Od 195,00 Kč s DPH
Další možnosti: Typ lapáku

DELTASTOP CO

Feromonový lapák - klíněnka jírovcová
2 - 7 pracovních dní od objednání
195,00 Kč s DPH

DELTASTOP DV

Feromonový lapák - bázlivec kukuřičný
2 - 7 pracovních dní od objednání
210,00 Kč s DPH

FEROSET TETRA

Feromonový lapač synantropních zavíječů Pyralidae
SKLADEM - připraveno k odeslání
25,00 Kč s DPH

TINASET

Feromonová lepová past na mola šatního
2 - 7 pracovních dní od objednání
65,00 Kč s DPH

DELTASTOP SO

Feromonový lapák - obaleč pupenový
2 - 7 pracovních dní od objednání
185,00 Kč s DPH

DELTASTOP AR

Feromonový lapač - obaleč růžový
2 - 7 pracovních dní od objednání
175,00 Kč s DPH

DELTASTOP CL

Feromonový lapač - obaleč slivoňový
2 - 7 pracovních dní od objednání
175,00 Kč s DPH

DELTASTOP AP

Feromonový lapač - obaleč zahradní
2 - 7 pracovních dní od objednání
175,00 Kč s DPH

DELTASTOP QP

Feromonový lapák - štítenka zhoubná
2 - 7 pracovních dní od objednání
175,00 Kč s DPH

PYRAMIDASTOP HH

Feromonový lapák - kněžice mramorovaná
7-14 pracovních dní od objednání
325,00 Kč s DPH

DELTASTOP CJ

Feromonový lapák - obaleč trnkový
2 - 7 pracovních dní od objednání
175,00 Kč s DPH

Do uzávěrky objednávek na bioagens do skleníků na 24. týden zbývá:
01
h
:
18
m
:
17
s