Pole

1-3 z 3
 


UPOZORNĚNÍ!

Instalace sady feromonového lapače slouží k monitoringu výskytu škůdce a neřeší vývoj dalších generací škůdce v lokalitě!
V případě zjištění přítomnosti škůdce (náletem dospělců do lapače), je potřeba provést odpovídající ošetření proti žíru larválních stádií škůdce, kteří již mohou být v porostu přítomné! 

Samotný monitoring a odchyt dospělců šíření ani žír škůdce nezastaví!

Doporučujeme ošetření porostu odpovídajícím insekticidem.

 

 
 

DELTASTOP DV

Feromonový lapák - bázlivec kukuřičný
2 - 7 pracovních dní od objednání
210,00 Kč s DPH

PYRAMIDASTOP HH

Feromonový lapák - kněžice mramorovaná
7-14 pracovních dní od objednání
325,00 Kč s DPH

DELTASTOP CN

Feromonový lapač - obaleč hrachový
2 - 7 pracovních dní od objednání
185,00 Kč s DPH

Do uzávěrky objednávek na bioagens do skleníků na 24. týden zbývá:
01
h
:
18
m
:
17
s