Příjem objednávek na malobalení bioagens proti škůdcům do skleníků pro sezónu 2023 bude od 22. 9. 2023 omezen. 
Do odvolání v prodeji zůstávají Phytoseiulus persimilis 100 ks a Amblyseius cucumeris 5000 ks.
Pro tuto sezónu ukončujeme Aphidius colemani 100 ks a Encarsia formosa 200 a 1000 ks

Hnojiva a přírodní stimulanty

1-4 z 4

Každá rostlina potřebuje pro svůj normální růst a vývin deset základních prvků, které jsou pro ni životně důležité – říká se jim biogenní, to znamená životodárné. Dva z nich, kyslík O a uhlík C, rostliny získávají ze vzduchu. Ostatní základní prvky, jako dusík N, fosfor P, draslík K a stopové (vápník Ca, hořčík Mg, síru S, železo Fe aj.) získávají z půdy. Když v půdě některý z těchto biogenních prvků chybí, rostlina žije jen do té doby, dokud jí postačí vlastní zásoby. Všechny živiny mají být v rovnováze a odpovídat potřebám rostlin. Rostliny je totiž využívají podle Liebigova zákonu minima. Když je tedy v půdě jeden ze základních biogenních prvků (N, P, K,Ca) v nedostatečném množství, nedokáže rostlina řádně využívat ani ostatní živiny, i když jich je v půdě dostatek. Proto je tak důležité dodávat do půdy všechny životně důležité živiny ve správném poměru.

Albit 1 l

Rostlinné hnojivo
7-14 pracovních dnů od objednání
5 685,00 Kč s DPH

FREE N100 1 l

Hnojivo - pomocná půdní látka
NA ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU (do 7 dnů)
3 075,00 Kč s DPH

FREE PK 1 l

Hnojivo - pomocná půdní látka
NA ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU (do 7 dnů)
3 075,00 Kč s DPH

Do uzávěrky objednávek na bioagens do skleníků na 41. týden zbývá:
00
h
:
15
m
:
44
s