Velké balení

1-24 z 35

Bioagens ve velkobaleních pro zemědělce, velkopěstitele do skleníkových provozů a provozovatele celoročně vytápěných skleníků. 

  • Biologické preparáty do skleníků jsou k dispozici, podle druhu, celoročně do 7 / 14 dní od objednání.
  • Velká balení parazitických hlístic jsou dostupná v období uvedeném na katalogových listech těchto produktů.
  • Dravý roztoč proti škůdcům ovocných stromů ve velkobalení je dostupný na závaznou objednávku v zimním období (prosinec-březen).

Biologické preparáty ve velkobaleních jsou určeny zejména pro profesionální zemědělské a ovocnářské pěstitele a zahradníky. Pokud má v úmyslu je zakoupit zahrádkář doporučujeme, aby nás před vytvořením objednávky kontaktoval. Můžeme tím předejít pozdějším nejasnostem, ohledně použití těchto prostředků a některých specifik jejich aplikace. Upozorňujeme, že se jedná o živé organismy, na které se nevztahuje právo na odstoupení od smlouvy nebo reklamaci. Toto zboží neposíláme na dobírku.

APHIDEND

Parazitická mšicomorka proti mšicím ve skleníku (bioagens)
1. týden (viz Termín dodání bioagens)
1 895,00 Kč s DPH

APHILIN

Parazitická vosička proti kyjatkám ve skleníku (bioagens)
2. týdny (viz Termín dodání bioagens)
2 995,00 Kč s DPH

APHIPAR

Parazitická vosička proti mšicím ve skleníku (bioagens)
1. týden (viz Termín dodání bioagens)
1 125,00 Kč s DPH

CITRIPAR

Parazitická vosička proti červcům ve skleníku (bioagens)
2. týdny (viz Termín dodání bioagens)
4 295,00 Kč s DPH

CRYPTOBUG

Dravý brouk proti červcům ve skleníku (bioagens)
2. týdny (viz Termín dodání bioagens)
7 495,00 Kč s DPH

CRYPTOBUG-L

Dravý brouci a larvy proti červcům do skleníku (bioagens)
2. týdny (viz Termín dodání bioagens)
3 295,00 Kč s DPH

DELPHIBUG

Dravý brouk proti molicím ve skleníku (bioagens)
2. týdny (viz Termín dodání bioagens)
12 695,00 Kč s DPH

ENERMIX

Směs parazitických vosiček proti molicím do skleníku (bioagens)
1. týden (viz Termín dodání bioagens)
1 885,00 Kč s DPH

EN-STRIP

Parazitická vosička proti molicím ve skleníku (bioagens)
1. týden (viz Termín dodání bioagens)
1 785,00 Kč s DPH

ENTOMITE-M

Dravý roztoč proti více škůdcům ve skleníku (bioagens)
1. týden (viz Termín dodání bioagens)
1 055,00 Kč s DPH

ERCAL

Parazitická vosička proti molicím ve skleníku (bioagens)
1. týden (viz Termín dodání bioagens)
2 195,00 Kč s DPH

ERVIPAR

Parazitická vosička proti kyjatkám ve skleníku (bioagens)
2. týdny (viz Termín dodání bioagens)
1 685,00 Kč s DPH
Další možnosti: Velikost balení

CHRYSOPA

Dravá larva proti více škůdcům ve skleníku (bioagens)
2. týdny (viz Termín dodání bioagens)
2 485,00 Kč s DPH

LIMONICA

Dravý roztoč proti více škůdcům ve skleníku (bioagens)
2. týdny (viz Termín dodání bioagens)
2 995,00 Kč s DPH

MACRO-MITE

Dravý roztoč proti více škůdcům ve skleníku (bioagens)
1. týden (viz Termín dodání bioagens)
2 555,00 Kč s DPH

MIRICAL

Dravá ploštice proti více škůdcům ve skleníku (bioagens)
2. týdny (viz Termín dodání bioagens)
2 995,00 Kč s DPH

Do uzávěrky objednávek na bioagens do skleníků na 24. týden zbývá:
01
h
:
18
m
:
17
s