Služby zákazníkům - poradenství

Pro zemědělce, farmáře a profesionální pěstitele:

Nabízíme honorované poradenství
Nabízíme jistotu, že vaše procesy budou na správné cestě k vašemu vytýčenému cíli: kvalitní úrodě. Získáte napojení na profesionály, se kterými budete moci konzultovat jednotlivé agrotechnické kroky a mířit ke svým cílům dlouhodobě. 

Naše služby pro zemědělství:

 • smluvní honorované poradenství v oblasti ochrany rostlin proti chorobám a škůdcům (účtování paušálního ročního poplatku)
 • nesmluvní konzultace a poradenství, formou jednorázových úhrad za poskytnuté poradenské a konzultační služby (účtování v hodinové zúčtovací sazbě)
 • profesně řízené prostředí biologické ochrany rostlin pro skleníkové kultury, za využití bioagens (parazitoidy, predátory) 
 • profesionální přístup a poradenství
 • zkušenosti v oblasti rostlinolékařství a diagnostiky chorob a škůdců
 • poradenský servis pro smluvní zákazníky - (telefon, e-mail, chat) 7 dní v týdnu, od 9 do 20 hodin
 • ucelená nabídka ekologických přípravků na ochranu rostlin proti chorobám a škůdcům, pomocných přípravků a hnojiv v malobalení i velkobalení, včetně kategorie PROFI, které jsou zapsány v Registru přípravků na ochranu rostlin v gesci ÚKZÚZ, na samostatném webu BIOAGENS.EU
 • odborná podpora při používání prostředků, jež vyžadují při aplikaci nezbytné odborné znalosti a dovednosti a dodržování pravidel správného a bezpečného zacházení
 • možnost posouzení a zhodnocení stavu pěstovaných rostlin a plodin na základě poskytnutých fotografií, zaslaných e-mailem
  Aby naše rady nebyly pouze odhady, potřebujeme k posouzení stavu kvalitní fotografie. Rádi bychom Vás požádali, abyste nám své fotografie e-mailem posílali pouze jako samostatné soubory (funkce připojit soubor) a nikoliv pouhým vložením do textu e-mailu. Pro identifikaci škůdců a postižení rostlin potřebujeme kvalitní fotografie v nejvyšším možném rozlišení, aby bylo možné z nich případně škůdce nebo chorobu identifikovat. 


Pro zahrádkáře a malopěstitele z řad laické veřejnosti:

Nabízíme základní poradenství
Nabízíme přístup k informacím, uveřejněným na těchto webových stránkách a v rozsahu poradenství k použití nabízených produktů. 

Naše služby pro zahrádkáře a drobné pěstitele:

 • na webových stránkách je k dispozici dokument kalendářní přehled ochrany rostlin (kde jsou uvedeny nejčastější choroby a škůdci podle jednotlivých druhů rostlin a plodin, včetně doporučených prostředků ochrany)
 • doporučujeme navštívit náš blog, kde je zodpovězeno mnoho pěstitelských dotazů
 • na našem profilu, na sociální síti Facebook, jsou další tipy a doporučení
 • zákaznická podpora pro zákazníky e-shopu - (e-mail, chat) od pondělí do pátku, od 9 do 20 hodin
 • nabídka přípravků na ochranu rostlin proti chorobám a škůdcům, pomocných přípravků a hnojiv v malobalení, kategorie pro neprofesionální uživatele, které jsou zapsány v Registru přípravků na ochranu rostlin v gesci ÚKZÚZ
 • poradenství k aplikaci prostředků a osvěta při dodržování pokynů uvedených na etiketě a v návodu k použití

Byli bychom rádi, kdyby zákazníci zejména z řad zahrádkářů chápali, že služby odborného poradenství nelze poskytovat bezplatně.
Nechceme, aby se naše služby jevily nedůvěryhodně, protože kvalitní věci zdarma prostě nejsou.

Děkujeme za pochopení

Mgr. Lenka Žáčková, PLANTPROTECTDo uzávěrky objednávek na bioagens do skleníků na 17. týden zbývá:
09
h
:
12
m
:
13
s