Prodej malobalení bioagens proti škůdcům do skleníků pro sezónu 2022 UKONČEN. 
VELKÁ BALENÍ PRO VYTÁPĚNÉ SKLENÍKY V PRODEJI. 
Termíny dodání viz katalogové listy jednotlivých produktů.

Osobní ochranné pomůcky

1-5 z 5

Osobní ochranné pracovní prostředky určené k ochraně celého těla nebo jeho částí před účinky a kontaktem s postřikovými materiály. 


Do uzávěrky objednávek na bioagens do skleníků na 41. týden zbývá:
00
h
:
26
m
:
40
s